Historien

Fraugdegaard nævnes første gang i 1397. Den nuværende hovdbygning blev opført i 1588 af Oluf Daa, og er for gavlenes og bagsidens vedkommende næsten uændret. Gavlene gik dog oprindeligt op til tagryggen.

Bygningen er opført som et dobbelthus i bindingsværk. Bindingsværket er højst sandsynligt genbrug, da det er dobbeltnummereret og med naglehuller på steder, der ingen funktion har. Det kan muligvis stamme fra Sct. Hans klosters “hus” i Fraugde. Hvor det har ligget vides ikke, men i en mark nær “Munkehuset” pløjes der hvert år mange munkesten op.

Facaden blev i 1769 ændret til den nuværende klassicistiske stil. Hovedbygningen er omgivet af voldgrave, men den sydøstlige del er blevet kastet til.

Foran hovedbygningen ligger ladegårdsvoldstedet også omgivet af voldgrave. Avlsbygningerne blev efter en brand flyttet til deres nuværende beliggenhed.

Haveanlægget bag hovedbygningen består af to 250-årige bøgehække, samt to buede avnbøgehække som indrammer græsplænen med 4 lindelysthuse.

Af kendte ejere kan biskop Thomas Kingo nævnes, som ejede gården fra 1697 til 1703.

Fraugdegaard er siden 1879 ejet af familien Bille Brahe. I dag af Charlotte Bille-Hasselstrøm.

Fraugdegaard

Billede 1 af 7