Driften

I alt driver Fraugdegaard og Risinge 534 hektar hvoraf de 135 hektar er skov.

Der dyrkes korn, græsfrø og raps. Vi arbejder med moderne teknologi og arbejder målrettet på at fremstille kvalitetsprodukter, og minimere vores miljøpåvirkninger.

En del arealer drives med miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.

Skovbrug dyrkes traditionelt overvejende med løvskov, og vi prøver at gøre skovene varierede. Skovene er derfor rige på dyreliv. Desuden er der pynetegrønt (nobilis og nordmandsgran) og juletræer på 23 hektar. Driften sker i samarbejde med Skovdyrkerforeningen FYN.

Både Fraugdegaard og Risinge er PEFC certificerede.

Endvidere er der 3 vindmøller tilknyttet ejendommen.

Fraugdegaard udlejer også huse af forskellige størrelser. Se mere under udlejning og Risinge.dk